Arbo en verzuim, mens en organisatie, meno, MenO, Uden

"Duurzame inzetbaarheid"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl

Arbo en verzuim

Voorkomen is beter dan genezen. Een bekend gezegde, dat zeker ook opgaat op het vlak van ziekteverzuim. Natuurlijk is ziekte binnen uw bedrijf niet helemaal te voorkomen. Wij van MenO faciliteren, adviseren en ondersteunen u om uw zieke medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen.

Het gezond en inzetbaar houden van uw medewerkers is een continu proces. Wij vinden het daarom van belang dat u voor ieder vraagstuk op het gebied van werk en gezondheid bij ons terecht kunt. Wij werken hiervoor op basis van drie pijlers, namelijk:
  • Preventie: Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid via ondersteuning bij preventieve maatregelen en beleid.
  • Verzuimbegeleiding: Begeleiding en advies tijdens arbeidsongeschiktheid en bij re-integratie.
  • Schadelastbeheersing: Het bieden van nazorg aan u en uw medewerkers na arbeidsongeschiktheid, met de focus op schadelastbeheersing.

Binnen deze drie pijlers bieden wij u een breed scala aan producten en diensten. Al onze professionals werken nauw met elkaar en uw organisatie samen. Het uitgangspunt is dat wij de gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers centraal stellen en samen met u actief op zoek gaan naar de juist oplossingen op het gebied van werk en gezondheid.

Bedrijfsartsen
Onze bedrijfsartsen geven helder medisch advies, gericht op verhoging van inzetbaarheid en productiviteit. Voor zowel bedrijven als individuen. Ze hebben oprechte aandacht, stellen mogelijkheden centraal, werken zorgvuldig en zijn pragmatisch in hun oplossingen. En ze komen bij u op locatie!
Bedrijfsarts Hans Wiebe, MenO, mens en organisatie

Hans Wiebe

Theo Wijker, bedrijfsarts, meno, mens en organisatie Uden

Theo Wijker

Henny Wijers, bedrijfsarts, MenO, mens en organisatie

Henny Wijers