Arbo en verzuim, mens en organisatie, meno, MenO, Uden

"Duurzame inzetbaarheid"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl

De Casus: ziekte als wapen

30 juni 2017

Een 48-jarige medewerkster, Yvonne, werkt al 18 jaar als inkoopmanager bij een verkooporganisatie in specialistische apparatuur. Bij dit bedrijf zijn 20 medewerkers in dienst.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 15 oktober 2014 meldt Yvonne zich ziek in verband met burn out-achtige verschijnselen. Ruim een jaar gaat voorbij terwijl Yvonne in de ziektewet zit. Vanaf januari 2016 start ze met een geleidelijke re-integratie en bouwt ze stap voor stap het aantal uren in de eigen functie op. In juli 2016 geeft Yvonne aan dat zij in plaats van 5 dagen nog maar 4 dagen wil gaan werken. De werkgever ziet de urenvermindering niet zitten. De bedrijfsarts stelt dat Yvonne vier dagen kan werken maar dat een volledige werkhervatting medisch gezien niet wenselijk is. Partijen komen er met elkaar niet uit. In augustus 2016 maakt Yvonne de stap naar de kantonrechter met een verzoek tot urenvermindering. De zitting vindt plaats in september en in oktober 2016 stelt de rechter Yvonne in het gelijk: haar dienstverband gaat van 5 naar 4 dagen. De ziekteperiode wordt hiermee formeel beëindigd.

Arbeidsconflict
Op 15 november 2016 meldt Yvonne zich (opnieuw) ziek. Bij de bedrijfsarts geeft ze aan dat er wat haar betreft naast ziekte ook sprake is van een arbeidsconflict. Yvonne communiceert vanaf dat moment alleen nog met haar werkgever via haar advocaat. De bedrijfsarts adviseert partijen – overigens zonder de kwestie met werkgever besproken te hebben – met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een derde. Deze raad wordt opgevolgd en begin december 2016 start de mediation.

In het mediationgesprek laat Yvonne weten dat ze niet meer terug wil keren bij haar werkgever maar dat ze niet van plan is om zelf ontslag te nemen. De werkgever toont zich bereid om een minnelijke regeling te treffen. Hij zal het initiatief tot ontslag te nemen en de transitievergoeding te betalen. Yvonne gaat daar echter niet mee akkoord: ze eist een substantieel hogere vergoeding. De mediator beoordeelt de situatie als 'niet mediabel'.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?
Een nieuw jaar breekt aan. In januari 2017 komt Yvonne bij de bedrijfsarts op consult. De bedrijfsarts concludeert dat Yvonne ziek is, vanwege serieuze beperkingen. De bedrijfsarts laat – opnieuw zonder wederhoor – aan werkgever weten dat de enige optie is: opnieuw met elkaar in gesprek gaan.

 Lees hier wat onze experts te zeggen hebben over deze casus: