Arbo en verzuim, mens en organisatie, meno, MenO, Uden

"Duurzame inzetbaarheid"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl
John van den Heuvel

Help! De organisatie verandert!

30 juni 2017

John van den Heuvel, HR-manager bij MenO

Economische vraagstukken zijn de laatste jaren aan de orde van de dag. Recessies worden in vlot tempo opgevolgd door sterk aantrekkende markten. Daarnaast zorgen overnames en ICT-ontwikkelingen ervoor dat organisaties doorlopend in verandering zijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De manier waarop werknemers en werkgevers omgaan met veranderingsprocessen is recht  evenredig met het succes van het bedrijf. Verwachtingenmanagement en oog voor ieders toegevoegde waarde zijn onmisbare ingrediënten voor een geslaagde bedrijfsvoering in deze roerige tijden.   

Werkgevers moeten doorlopend monitoren of kennis, kunde en gedrag van hun medewerkers nog aansluiten op 'het nieuwe gevraagde’. En werknemers zijn momenteel meer dan ooit verantwoordelijk voor hun eigen carrière en loopbaan. Het samengaan van deze twee tendenzen blijkt in de praktijk vaak een lastige opgave.

Ontmoeten en bewust kiezen
Het spanningsveld dat onstaat heeft, zo ervaren wij, vrijwel nooit te maken met de uitvoering van taken, maar des te meer met gedrag. Een werknemer blijft vaak gewoon zijn werk doen, no problem. Zijn houding en gedrag veranderen echter niet mee met de nieuwe visie of doelen die de werkgever ontwikkelt. In feite vraagt een koerswijziging om een nieuw ja-woord tussen werkgever en werknemer: een bewuste keuze voor elkaar. Dat is het uitgangspunt van ons concept 'Ontmoeten & Kiezen'. Wij zorgen ervoor dat werkgever en werknemer zichzelf en elkaar regelmatig de vraag stellen of ze nog voor elkaar kiezen. Niet op basis van top-down of buttom-up, maar op basis van gelijkwaardigheid.

Voor deze aanpak hebben wij een HR-instrument ontwikkeld dat – op basis van ons ITO-model – concreet laat zien welk resultaat er afgesproken is (output) en welk gedrag er nodig is om dat te behalen (input). Op deze manier is het managen van verwachtingen transparant en tweerichtingsverkeer tussen werkgever en werknemer. Dit draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit én aan keuzes durven te maken die in beider belang zijn.  

Als de rek eruit is
Ondanks deze zorgvuldige en persoonlijke aanpak kan het gebeuren dat er onvoldoende aansluiting meer is tussen werkgever en werknemer en dat kan uitmonden in een ziekmelding of verstoorde arbeidsrelatie. In dat geval kiezen wij zelden voor juridische stappen. Wij investeren liever in overleg met elkaar en in praktische en haalbare oplossingen.