Arbo en verzuim, mens en organisatie, meno, MenO, Uden

"Duurzame inzetbaarheid"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl
Inge van den Berg

Met open vizier gericht op de toekomst

30 juni 2017

Drs. Inge van den Berg, loopbaanadviseur bij MenO

Soms is bij de eerste ziekmelding al duidelijk dat re-integreren in de eigen functie niet meer wenselijk is. Dan is het de kunst om daar niet onnodig lang omheen te draaien en snel helderheid te scheppen. Waar krijgt de medewerker weer energie van? Welke functie zou wél passen? Mogelijkheden kunnen dan zowel binnen als buiten de organisatie worden gezocht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als er binnen een organisatie geen mogelijkheden zijn om te re-integreren of er is sprake van een arbeidsconflict, dan is het voor beide partijen vaak beter om buiten de organisatie te kijken.

In de casus van Yvonne had al naar andere mogelijkheden zowel binnen als buiten de organisatie gekeken kunnen worden toen bleek dat de eigen functie niet volledig hervat kon worden. Het creëren van een nieuw perspectief is van groot belang, zowel voor de medewerker als voor de organisatie. We willen immers voorkomen dat de medewerker opnieuw uitvalt en dat mediation ingezet moet worden. Door in een vroeg stadium met elkaar overeen te komen wat wel en niet mogelijk is en daar vervolgens op in te spelen, kunnen extra kosten en wrijvingen worden voorkomen.

Loopbaanonderzoek en -advies
In zo’n geval kan een organisatie een loopbaanadviseur inschakelen om zowel binnen als buiten de organisatie naar mogelijkheden te kijken. In een loopbaanonderzoek en -advies komen drie cruciale vragen aan de orde:

  1. Wie ben ik?
  2. Wat kan ik?
  3. Wat wil ik?

Wie ben ik?
De persoonlijkheid van de medewerker staat bij deze vraag centraal. Het advies en de koppeling naar geschikte functies is mede gebaseerd op de uitkomsten van dit persoonlijkheidsonderzoek.

Wat kan ik?
De competenties van de medewerker staan centraal in dit deel van het loopbaanonderzoek. Waar is de werknemer goed in? Over welke competenties beschikt hij of zij? Ook de beperkingen worden meegenomen in de analyse en het advies.

Wat wil ik?
We brengen in kaart wat de medewerker zou willen doen in zijn of haar functie, vanuit een innerlijke drive. Wat drijft iemand werkelijk? Wat inspireert jou? De persoonlijke drijfveren en interesses koppelen we aan de realiteit van de kansen op de arbeidsmarkt.

Weer gezond en met plezier aan de slag?
Eigenlijk kunnen we nog een vierde stap aan de cruciale vragen toevoegen: wat is er nodig? Als duidelijk is geworden wie de medewerker is, wat hij of zij kan en wil en in welke richting hij/zij het moet zoeken, dan zal er gekeken moeten worden wat er nodig is om dat doel te bereiken.

Dat zou bijvoorbeeld scholing kunnen zijn. Stel, een medewerker wil zich in een andere functie/branche bewegen, dan is scholing meestal noodzakelijk. Of als tijdens het loopbaanonderzoek blijkt dat de medewerker nauwelijks over sollicitatievaardigheden beschikt, dan zal hij/zij deze moeten ontwikkelen. Zelfredzaamheid is hierbij een sleutelwoord: iedereen wordt tegenwoordig geacht zelf aan het roer te staan van de eigen loopbaan. De loopbaanadviseur zorgt hierbij voor de juiste input en adviseert en ondersteunt waar nodig, om zo samen het doel te behalen. De persoonlijke situatie van de medewerker is uiteraard altijd het uitgangspunt; per slot van rekening blijft het mensenwerk.

Tijdig loopbaanadvies voorkomt veel hoofdpijn
Door goed in kaart te brengen wie we voor ons hebben en wat mogelijk is gezien beperkingen/ kansen in de arbeidsmarkt, kan voor de medewerker een nieuw perspectief worden gecreëerd. Hierdoor zal energie ontstaan om verder te kijken en niet in het oude te blijven hangen.

Voor organisaties heeft dit als positief effect dat er geen ‘hoofdpijndossier’ ontstaat. Een nieuw perspectief voor de betreffende medewerker bespaart kosten omdat het in de meeste gevallen niet tot langdurig ziekteverzuim leidt. Iedereen tevreden!