Arbo en verzuim, mens en organisatie, meno, MenO, Uden

"Duurzame inzetbaarheid"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl
Nicky Klinkert

Mismatch tussen mens en organisatie

30 juni 2017

Nicky Klinkert, HR-Verzuimspecialist bij MenO

Zoals de Wet verbetering Poortwachter vereist, begeleiden wij het verzuimproces als casemanager. Binnen de gestelde termijnen zetten we de juiste stappen zoals het UWV het voorschrijft. Door onze rol als flexibele P&O’er op vaste basis, hebben wij ook inzicht in de passende mogelijkheden en oplossingen in een verzuimtraject.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij zien dat verzuim regelmatig ontstaat door onvrede op het werk, een disbalans tussen de kennis en kunde van de medewerker en de eisen die het takenpakket aan hem/haar stelt of door privé-omstandigheden. Deze situaties vormen de basis voor een tijdelijke of langdurige mismatch tussen mens en organisatie met langdurig of frequent ziekteverzuim tot gevolg. Daarnaast zien we ook dat de medewerker wordt beschermd door de wet en dat de werkgever steeds langer financieel verantwoordelijk wordt gehouden.

Oorzaak boven tafel
Door telkens met onze HR-bril naar een verzuimmelding te kijken en daar waar nodig in gesprek te gaan met de zieke medewerker, zien we dat we gemakkelijker de oorzaken kunnen benoemen en zo kunnen bijdragen aan een oplossing. Op het moment dat een medewerker zich bijvoorbeeld ziekmeldt met psychische klachten of een opvallend (frequent) verzuim laat zien, nodigen wij deze medewerker uit voor een gesprek. In dit gesprek zoeken wij de verdieping om boven tafel te krijgen wat de (onderliggende) reden is van de ziekmelding. In een aantal gevallen sluit de kennis en kunde van de medewerker niet meer aan bij het gevraagde en dan voelt de hij/zij zich overvraagd. In andere gevallen voelt de medewerker zich niet meer thuis in de organisatie door vele veranderingen die bedrijven vaak doormaken. In een enkel geval ligt de oorzaak van het verzuim alleen in de privésfeer. Door de oorzaken te achterhalen en deze bespreekbaar te maken, kan het verzuim vaak beperkt blijven tot enkele dagen/weken.

In beweging komen
Onze aanpak is zowel pragmatisch als menselijk. Vaak is alleen al aandacht voor de medewerker, luisteren naar zijn/haar verhaal en het uitspreken van verwachtingen over en weer een flinke stap richting de oplossing. Wij proberen de medewerker inzicht te geven in zijn/haar eigen rol en houding. Wat gaat je goed af, waar heb je moeite mee en hoe ga je daarmee om? Door mensen bewust te maken van hun beperkingen en mogelijkheden gaan ze vaak al zelf in beweging komen. Indien dit niet voldoende is, kunnen we naar andere middelen grijpen zoals bijvoorbeeld de inzet van een loopbaancoach.

Uiteraard kunnen wij niet zonder de samenwerking met onze bedrijfsartsen, die op dezelfde manier naar verzuim kijken. Resultaatgericht, mét gevoel voor de mens. Dat is wat wij verstaan wij onder professionaliteit. Het beste nastreven voor mens en organisatie.

Eind goed, al goed
Als de conclusie van de werknemer is dat hij/zij niet meer past bij de werkgever (en omgedraaid), begeleiden wij het proces waarbij partijen uit elkaar gaan. Met respect voor elkaar en zonder juridisch getouwtrek, waarbij onze arbeidsjurist natuurlijk wel op de achtergrond meekijkt om te zorgen dat de afspraken binnen de juridische kaders plaatsvinden.