"Onze experts geven toelichting"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl
Inge van den Berg

WERVING VAN JONG TALENT: ZOEK DE SAMENWERKING MET SCHOLEN OP

9-11-2017

Drs. Inge van den Berg, adviseur werving jong talent

Het werven van jong talent voor je organisatie kan een uitdaging zijn, maar ook veel meerwaarde bieden. Generatie-Z komt nu uit de schoolbanken gerold. Ben je op zoek naar jong talent? Dan ben je vaak al te laat, want in verschillende sectoren hebben schoolverlaters dan al een baan gevonden. Dan is het juist van belang te investeren in stageplaatsen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenwerken werkt
Voor stageplaatsen kun je  een samenwerking met MBO instellingen en hogescholen aangaan. Op die manier haal je studenten binnen die uiteindelijk voor je organisatie gaan werken als de wederzijdse klik er is.

Samenwerking met hogescholen
Vaak stellen hogescholen een aantal eisen aan een organisatie om stage te kunnen lopen of een opdracht uit te kunnen voeren. Dit zijn eisen zoals het minimaal aantal medewerkers, en de aanwezigheid van een MT. Dit kan per opleiding, stage en opdracht verschillen. Hiervoor is het dus van belang dat je je contact legt met de coördinator externe betrekkingen op de hogeschool.
Hogescholen proberen steeds meer de praktijk bij de opleidingen te betrekken door opdracht gestuurd te werken. Jongeren hebben vaak een andere kijk op zaken waardoor ze met een frisse blik problemen proberen op te lossen.

Samenwerking met MBO instellingen
Wanneer je gaat samenwerken met MBO instellingen, is het belangrijk een erkend leerbedrijf te zijn voor de opleidingen waarvoor je studenten gaat opleiden. 
Om als leerbedrijf erkend te worden, doorloop je eerst een vragenlijst. Een medewerker van SBB  komt dan bij je langs om te bekijken of je organisatie voldoende bagage heeft om de stagiair in de praktijk te kunnen begeleiden en beoordelen.

Aan de erkenning zijn een aantal voorwaarden verbonden:
1.      Een plek die aansluit bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid en het bieden van een veilige werkplek.
2.      Een praktijkopleider die de eisen van de opleiding kent en de student op de werkvloer opleidt en coacht. De praktijkopleider moet voldoende tijd en ruimte om de student te begeleiden en op te leiden.
3.      Medewerking met de school en het SBB.
4.      Vermelding van de bedrijfsgegevens op www.stagemarkt.nl 

Jong talent binden
Als we het over deze doelgroep hebben, spreken we over generatie-Z. Hoe kan je  generatie-Z aan je binden, ook na hun stagetijd?
-        Een organisatie waarbij hiërarchie en managementlagen niet de boventoon voert
-        Focussen op resultaten en niet op uren
-        Beloon op basis van de prestaties
-        Flexibiliteit in het totaalplaatje van de arbeidsvoorwaarden
-        Zorg voor persoonlijke ontwikkeling
-        Creëer een feedbackcultuur

Generatie-Z vindt het salaris lang niet altijd het belangrijkste, maar zingeving of de vaardigheden en de ervaring. Te veel de focus leggen op het maken van uren, zorgt voor onvrede van deze generatie. Zij worden vaak liever afgerekend op hun prestaties. Generatie-Z kan vaak niet goed tegen een organisatie met veel managementlagen.
Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen in de  generatie-Z . Er zijn ook jongeren die het juist erg prettig vinden structuur te hebben en geen moeite hebben met hiërarchische lagen in een organisatie.

Eugene Mennega schrijft hierover een stuk van het ‘niet traditionele arbeidscontract’ wat zeker ook van toepassing is op generatie-Z. In onze whitepaper behandelen we het ITO model wat een model is voor resultaatgericht personeelsbeleid waarin output gestuurde functievervulling één van de kernbegrippen is en zeker toepasbaar op generatie-Z. 

Conclusie
Jongeren aan je binden kost tijd. Je moet die tijd vrij kunnen én willen maken om studenten goed te kunnen begeleiden. Je krijgt er veel voor terug: Jonge en frisse ideeën, dynamiek in je  organisatie en als de klik er is en het profiel is passend,  geen vacature.

Als je vragen hebt over erkenningen, contact met hogescholen of het benaderen van generatie-Z?  Ik help je  hier graag verder mee!