"Onze experts geven toelichting"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl
John van den Heuvel

Probeer je bedrijf te onderscheiden

9-11-2017

John van den Heuvel, HR-manager bij MenO

Ieder bedrijf kent het wel. De afgestudeerde technische goudhaantjes gaan naar grote ondernemingen zoals Van de Lande, VDL of ASML en niet naar jouw bedrijf. Ook voor IT’ers en chemisch analisten op HBO niveau geldt dit. En niet te vergeten de monteurs, proces  operators en lassers op MBO niveau. In dit artikel geef ik een antwoord op de vraag hoe je jezelf als onderneming in het MKB kan onderscheiden, zodat er voor jouw organisatie wordt gekozen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoek je onderscheidende factor
Begin met jezelf de volgende vragen te gaan stellen: Waarom bestaat ons bedrijf? Waarom doen wij wat wij doen? Waarom doen wij het zoals we het doen? Waarom maken wij het verschil in het leven van onze medewerkers?
Na het beantwoorden van de intrinsieke ‘waarom’-vragen, vervolgens geef je antwoord op ‘hoe’-vraag en je eindigt met ‘wat’ je aanbiedt. 

XXX

Zoals je in de bovenstaande illustratie kunt zien, komt het onderscheidende vermogen dus vooral van binnen uit. Het is juist de authenticiteit van jouw MKB bedrijf wat uniek is, met eigen waarden en normen, collegialiteit en de wijze waarop jij met jouw mensen omgaat. Interessant? Klik op bijgaande link http://bit.ly/2y9itUO voor een presentatie van Simon Sinek hierover.

Unique Selling Point (USP)
Probeer antwoord te geven wat jouw organisatie beter en anders maakt dan de concurrentie. Prijs, kwaliteit en service zijn vaak genoemde USP’s, waardoor ze niet meer uniek zijn. Probeer vanuit je drijfveren (het waarom) deze vraag te beantwoorden. Bijvoorbeeld, je werkt al jaren in een niche markt, waardoor je veel specifieke kennis over één bepaald vakgebied hebt.

Zorg dat je een Topteam opbouwt
Toptalenten werken graag samen met andere toptalenten. Door een cultuur te creëren waarin teamleden elkaar uitdagen en van elkaar leren kun je je bedrijf naar een hoger niveau tillen.  Om een goed team samen te stellen, moet je je best doen de betrokkenheid van je bestaande medewerkers te vergroten (lees het artikel Trots in deze nieuwsbrief) en het wervingsproces te verbeteren.

 Bij het verbeteren van je wervingsproces gebruiken wij de volgende stappen:
1.                Resultaten en gedragskenmerken
Maak eerst inzichtelijk welke resultaten de nieuwe medewerker moet gaan behalen en welke karaktertrekken hij of zij moet hebben om dit doel te kunnen gaan behalen. Hiervoor zou je ons ITO-model (Input-Troughput-Output) kunnen gebruiken. Dit is  een resultaatgericht personeelsmanagementmodel. Nieuwsgierig? Vraag de whitepaper aan! 
2.                Werf effectief
Werf op een manier zodat je de doelgroep bereikt. Maak gebruik van moderne technieken zoals Social Media. Communiceer wat je USP is.
3.                Selecteer kritisch
Voor veel functies vanaf MBO niveau geldt tegenwoordig dat niet ‘de functie de mens bepaalt’ maar dat ‘de mens de functie bepaalt’. Selecteer op harde criteria, maar vooral ook op gedragscomponenten en competenties. Stel tijdens het sollicitatiegesprek gedragsgerichte vragen waarbij je toetst of degene in het profiel en binnen jouw onderneming zou kunnen passen.
4.                Maak afspraken
Maak afspraken die verder gaan dan het salaris en werktijden. Afspraken over wat je van elkaar verwacht, hoe het ontwikkelingspad eruit ziet en welke resultaten behaald moeten worden. Maar ook de mate van zelfstandigheid om het werk uit te voeren  en  de wijze waarop je met elkaar omgaat zijn afspraken die je kan maken. ‘Manage’ zo compleet mogelijk de wederzijdse verwachtingen.
5.                Leg de afspraken vast
Zorg dat de afspraken goed worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Eugene Mennega legt in zijn artikel uit hoe en waarom.
6.                Creëer regelmatig overlegmomenten
Zoek regelmatig contact met je medewerker om concreet over resultaten, ontwikkelingen en ontplooiing te spreken. Bijvoorbeeld bij het afronden van een project. Maak resultaten tastbaar en koppel de resultaten en de wijze waarop die behaald zijn direct terug in plaats van een jaarlijks beoordelingscyclus. Vier behaalde successen! 
 7.               Communiceer je onderscheidende factor
Jij kunt wel weten wat jouw USP is, maar de mensen die jij zoekt moeten dit ook weten. Belangrijk is om dit duidelijk te communiceren naar de buitenwereld. Ontmoet elkaar en kies bewust voor elkaar!

Overzicht