"Onze experts geven toelichting"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl
Nicky Klinkert


TROTS ZIJN IS VOOR MEDEWERKERS DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDE OM TEVREDEN TE ZIJN
(Bron: Intermediair)

9 november 2017

Nicky Klinkert, HR-adviseur bij MenO

Wat zijn motivatoren van mensen om voor een organisatie te kiezen? En in tijden dat medewerkers kunnen kiezen uit meerdere banen? Bij krapte op de arbeidsmarkt wordt het meer en meer van belang om je bedrijf te onderscheiden.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is trots?
TROTS’ ˜(in positieve zin) EERGEVOEL (Van Dale)
Trots is dus een gevoel en hierdoor niet altijd met feiten of argumenten te onderbouwen. Dit gevoel kan worden veroorzaakt door het nastreven van een doel, de uitdaging van de werkzaamheden en/of zingeving. Trots zijn op je werk en het bedrijf heeft te maken met je verbonden voelen met de onderneming. Het gaat dus om emotie, verbinding en aansluiting.

Wat is het belang van trots voor een bedrijf?
Trotse medewerkers zijn loyaler en productiever; ze presteren gewoon beter. Zij hebben een intrinsieke motivatie en zijn daarmee niet (alleen) salaris gedreven. Zij hebben hart voor de zaak en werken dus hard voor de zaak. Voor een werkgever is het dus van belang te investeren in werktrots.
Daarnaast zijn trotse werknemers de beste reclame voor je bedrijf. Trotse medewerkers vinden hun organisatie oprecht leuk, vertellen op feestjes enthousiast waar ze werken, raden hun werkgever aan bij vrienden en kennissen. In tijden waarin de arbeidsmarkt krapper wordt, is dat element van onschatbare waarde.

Hoe ontstaat trots?
Een trots gevoel ontstaat wanneer iemand zijn eigen of gezamenlijke successen viert. Hieruit kun je twee losstaande elementen halen die overigens wel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Waardering en communicatie. De waardering voor je medewerker is essentieel bij eigen successen. Een gevoel van trots kan al ontstaan wanneer een leidinggevende een medewerker een compliment geeft voor een goede prestatie. Dit kan ‘’tussen de bedrijven door’’, maar natuurlijk ook in een functioneringsgesprek of een vergadering. Je communiceert dat je de inzet of de prestatie waardeert.
Daarnaast kan ook een gevoel van trots ontstaan doordat een medewerker deel uitmaakt van een team welke goede prestaties levert en samen op zoek is naar verbeteringen. Door het gezamenlijk behalen van successen of doelstellingen, ervaart een medewerker waardering. Wordt dit ook uitgesproken bij een bijeenkomst of vergadering dan draagt dit zeker bij aan het gevoel om TROTS zijn.

Hoe ontwikkel je trots bij medewerkers?
1.                   Goed selecteren
Kijk niet alleen naar het CV, de werkervaring en diploma’s, maar ook naar de drijfveren. Wat vindt deze nieuwe medewerker belangrijk? Wat zijn de competenties? Past dat bij je organisatie?
2.                   Formuleer een concrete bijdrage
Maak de medewerker duidelijk welke concrete bijdrage hij of zij levert aan het organisatieresultaat. Formuleer samen welk doel de medewerker nastreeft, en waarom dat belangrijk is voor de organisatie. Wij hebben hiervoor een transparant model voor, genaamd het ITO-model (Input – Throughput – Output), voor resultaatgericht personeelsmanagement. Vraag de whitepaper  aan voor meer info.
3.                   Stuur op zelfvertrouwen
Haal het maximale uit je medewerkers door bewust te sturen op zowel het zelfvertrouwen van de individuele medewerkers, als van het gezamenlijke team. Vier de successen!
4.                   Communiceer de visie van je bedrijf voortdurend
Waar staan jullie voor als organisatie? Wat is jullie toegevoegde waarde? Als mensen zich herkennen in die visie en hierin geloven, ontstaat saamhorigheid en energie.
5.                   Benut de voordelen van sociale innovatie
Laat mensen zoveel mogelijk meedenken over de invulling van hun werk. Op welke wijze operationele en praktische zaken het beste uitgevoerd kunnen worden, kan op de werkvloer veel beter ingeschat worden dan op kantoor. Ruimte geven is dus nuttig: slimme ideeën komen boven en mensen raken gemotiveerd.
6.                   Creëer gespreksmomenten
Vermoed je dat iemand meer in zijn mars heeft dan er nu uitkomt? Creëer periodiek gespreksmomenten waarin je zaken bespreekbaar maakt. Niet enkel tijdens de vaste rituele dans tijdens de beoordelingscyclus, maar op meerdere momenten in het jaar. Hierdoor kun je meer talent benutten én binnenhouden.