Organisatie-ontwikkeling en loopbaancoaching, mens en organisatie, MenO, meno, Uden, empowerment

"Empowermen"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl

Organisatie-ontwikkeling en loopbaancoaching

De wereld van nu verandert snel; wat 10 jaar geleden nog vanzelfsprekend was, is nu niet eens meer van toepassing. Onder invloed van technologie verdwijnen functies, worden taken anders ingedeeld en ontstaan er nieuwe functies. Willen bedrijven en medewerkers in deze ontwikkelingen competitief blijven, dan zullen ze zich moeten blijven ontwikkelen om duurzaam succesvol te kunnen zijn.

Wij van MenO ondersteunen u graag op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken; zowel voor onderneming als medewerker. Wij begrijpen wat ontwikkeling betekent en geven hier inhoud aan. Door de middellange termijnvisie mee te ontwikkelen, zijn we in staat om veranderingen zichtbaar en concreet te maken.

Inge van den Berg, MenO, loopbaanbegeleider en trainer, MenO, mens en organisatie Uden

Hierna worden medewerkers in individuele gesprekken bewust gemaakt van deze veranderingen. Wij dagen ze uit om na te denken over hun eigen toekomst. Hierdoor ontwikkelen ze focus op hun persoonlijke nieuwe mogelijkheden. Uitgangspunt is het bevorderen van empowerment en zelfredzaamheid: de medewerkers laten leren, trainen en werken vanuit hun eigen kracht.

Wij werken hiervoor samen met drs. Inge van den Berg van Via-I, die gespecialiseerd is in het begeleiden en trainen van (groepen) mensen.