Reorganisaties, mens en organisatie, MenO, meno, Uden

"Veranderen is een doorlopend proces"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl

Reorganisaties

Een bedrijfseconomische noodzaak kan ertoe leiden dat de werkwijze binnen een onderneming efficiënter moet worden ingericht en dat er moet worden bespaard op personeelskosten. Bij het doorvoeren van een reorganisatie is een zorgvuldige en transparante aanpak van groot belang. John van den Heuvel is, dankzij jarenlange ervaring, specialist in het begeleiden van organisaties in groei of krimp.

In het kort kent het reorganisatieproces de volgende fases:

  • vaststellen van de noodzaak van een reorganisatie
  • opstellen van een reorganisatieplan, waaruit duidelijk wordt hoe de nieuwe organisatiestructuur eruit zal komen te zien
  • vaststellen van ontslagvolgorde ('afspiegeling') en doorrekenen van de reorganisatiekosten
  • opstellen van een sociaal plan om de negatieve gevolgen van de reorganisatie voor het personeel op te vangen
  • informeren van OR / personeelsvertegenwoordiging en medewerkers
  • overleg met de vakorganisaties
  • doorvoeren van het reorganisatiebesluit
Eugène Mennega van OisM advies, mens en organisatie, meno, Uden

Voor al deze fases geldt dat een goede voorbereiding en heldere communicatie bijdraagt aan de snelheid waarmee een reorganisatie kan worden doorgevoerd. John van den Heuvel neemt op een actieve wijze alle partijen mee tijdens de fasen van een reorganisatie. Voor een gedegen voorbereiding en uitvoering werken wij samen met arbeidsjurist Eugène Mennega van OisM Advies (Organisatie is Mens Advies).