"De nieuwe economie"
Logo mens en organisatie, MenO, Uden, Janine Ontwerpt, www.janineontwerpt.nl

Ontmoeten en kiezen

Visie
De arbeidsmarkt is volop in beweging, waarbij ook het traditionele idee van werving en selectie verandert. Bij Mens en Organisatie werken we vanuit het principe dat werkgevers en werknemers bewust voor elkaar kiezen, in plaats van de dominant leidende rol van een werkgever. Gelijkwaardigheid, toegevoegde waarde en het managen van wederzijdes verwachtingen zijn hierbij sleutelwoorden.

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar iemands CV en ervaring. Maar persoonlijkheid is minstens zo belangrijk. We zijn erg benieuwd wat iemand beweegt, belangrijk vindt en waar diegene elke dag voor opstaat.

Deze drijfveren in combinatie met kennis en ervaring zorgen ervoor dat beide partijen een duidelijke keuze voor elkaar kunnen maken. Niet alleen als recht, maar ook als plicht. Verbinden, waarbij gedeelde verantwoordelijkheden worden gecombineerd met gedeelde bevoegdheden, met als resultaat een duurzame en succesvolle samenwerking.

Dit proces van mensenwerk wordt ondersteund door het ITO-concept van organisatie en mens. In dit concept maken wij consequent gebruik van input – throughput – output (ITO).